Zoetis

PRRS-Prevalentieonderzoek

Uit praktijkproeven blijkt dat PRRS bij een op de drie onderzochte varkensbedrijven in Nederland en België al vroeg in de biggenfase voorkomt1. Daarom biedt Zoetis u als varkenshouder nu een unieke kans: gratis* PRRS-speekselonderzoek in uw biggenopfok. Op deze pagina vindt u meer informatie over het PRRS-prevalentieonderzoek en kunt u zich rechtstreeks aanmelden. Voor aanvullende vragen neemt u contact op met een van de Zoetis dierenartsen.

Aanmelden
 • Voor wie?

  Professionele varkenshouders in Nederland en België.

  Het PRRS-prevalentieonderzoek staat open voor professionele varkenshouders in Nederland en België die (gedeeltelijk) gesloten zijn en/of zich richten op vermeerdering of (sub)fokkerij.

  Ieder varkensbedrijf kan zich eenmalig aanmelden op basis van de UBN. Er zijn geen restricties verbonden aan bijvoorbeeld uw wekensysteem, vaccinaties of deelname aan andere projecten en/of onderzoeken.

 • Wat?

  PRRS-speekselonderzoek in de biggenopfok, voor de eerste 200 deelnemers op kosten van Zoetis*

  Het PRRS-prevalentieonderzoek bestaat uit speekselonderzoek op basis van kauwtouwen van de biggenopfok. Uw eigen dierenarts of een specialist van Zoetis zal de kauwtouwen plaatsen bij biggen van twee verschillende leeftijden. Vervolgens worden de monsters opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek.

  In Nederland onderzoekt GD de afgenomen speekselmonsters, in België doet DGZ dat. Door middel van een PCR-test wordt de aanwezigheid van het PRRS-virus aangetoond. U ontvangt per bedrijf een positief of negatief resultaat. Als bij gevaccineerde biggen PRRS-virus wordt aangetoond, wordt de virusstam nader onderzocht om te bepalen of het om een veld- of vaccinvirus gaat (sequentieanalyse).

  Speekselonderzoek in de varkenshouderij heeft de afgelopen tien jaar een grote vlucht genomen, onder andere voor monitoring van PPRSv.1 Het heeft een voorspellende waarde voor de gezondheid en productiviteit van een varkensstapel in de onmiddellijke toekomst.2 Speekselmonsters zijn snel eenvoudig en kosteneffectief te verzamelen.3 De monsters worden met een PCR-test onderzocht op de aanwezigheid van genetisch materiaal van het PRRS-virus. Het virus is op deze manier aantoonbaar vanaf dag 3 tot dag 36 na de besmetting.1 Bij dieren met klinische verschijnselen kan speekselonderzoek de gebruikelijk diagnostiek (bloedmonsters) niet vervangen. Zoetis werkt in het prevalentieonderzoek samen met GD4 en DGZ5, die beide ruime ervaring met deze onderzoeksmethode hebben.

  * Geldig voor de eerste 100 aanmeldingen in Nederland en de eerste 100 aanmeldingen in België, tot uiterlijk 31 mei 2019. Zoetis regelt volledig kostenloos een monsternamepakket, onderzoek in het lab van GD (NL) of DGZ (B) en een terugkoppeling van de resultaten. Als uw eigen bedrijfsdierenarts de monsters afneemt, kan hij/zij daar visitekosten voor in rekening brengen.

 • Waarom?

  Steeds vaker zien we PRRS-viruscirculatie kort na het spenen. Dit is een unieke kans om te weten of vroege PRRS-infecties op uw bedrijf een rol spelen.

  Praktijkproeven laten zien dat ruim een op de drie onderzochte bedrijven in Nederland/Vlaanderen op het moment van spenen al PRRS-positief is6,7. Steeds vaker zien we PRRS-viruscirculatie kort na het spenen, met serieuze economische verliezen tot gevolg. Bij ernstige gevallen verzwakt 10% van de biggen en loopt het merendeel chronische schade aan de luchtwegen op. De groei in de 4 weken na het spenen blijft met gemiddeld 25% achter8.

  Grafiek

  Alle reden dus om te checken hoe het bij uw biggen zit. Als u weet waar en wanneer PRRS-infecties plaatsvinden, kunt u aan de slag met het verbeteren van de PRRS-status op uw bedrijf.

  Het PRRS-prevalentieonderzoek geeft u uitsluitsel of het PRRS-virus aanwezig is in de vroege biggenfase. In overleg met uw dierenarts kunt u aan de hand van de resultaten bepalen of/welke preventiemaatregelen voor uw bedrijf zinvol zijn.

 • Hoe?

  Uw dierenarts of een specialist van Zoetis neemt met kauwtouwen speekselmonsters af en laat deze onderzoeken in het laboratorium. U en uw dierenarts ontvangen de resultaten.

  Aanmelden kan rechtstreeks via het digitale inschrijfformulier. U ontvangt een bevestigingsmail en binnen twee weken neemt een van de specialisten van Zoetis contact met u en uw dierenarts op. Zodra er een afspraak gepland staat, zorgt Zoetis voor een monsternamepakket met de kauwtouwen en een inzendformulier voor het laboratorium. Uw dierenarts of een specialist van Zoetis komt de kauwtouwen ophangen, de speekselmonsters verzamelen en laat deze onderzoeken in het laboratorium.

  Binnen 4 weken ontvangt u de resultaten van het laboratorium digitaal en per post op het door u ingevulde adres. Ook uw dierenarts ontvangt de resultaten.

 • Wanneer?

  Tot het maximum aantal deelnemers bereikt is, uiterlijk tot 31 mei 2019.

  Het PRRS-prevalentieonderzoek staat open voor 100 Nederlandse en 100 Vlaamse varkensbedrijven. U kunt zich aanmelden tot het maximaal aantal deelnemers bereikt is, tot uiterlijk 31 mei 2019.

  Het verzamelen van de speekselmonsters zal in overeenstemming met u worden ingepland. Binnen twee weken na uw aanmelding neemt een van de specialisten van Zoetis telefonisch contact met u op.

pijl

Inschrijfformulier

Via onderstaand inschrijfformulier meldt u zich aan voor gratis* PRRS-speekselonderzoek op de biggenbatterij. Vul uw gegevens zo volledig en correct mogelijk in voor een foutloze terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. Binnen twee weken na aanmelden nemen wij telefonisch contact met u en uw dierenarts op.

* Geldig voor de eerste 100 aanmeldingen in Nederland en de eerste 100 aanmeldingen in België, tot uiterlijk 31 mei 2019. Zoetis regelt volledig kosteloos een monsternamepakket, onderzoek in het lab van GD (NL) of DGZ (B) en een terugkoppeling van de resultaten. Als uw eigen bedrijfsdierenarts de monsters afneemt, kan hij/zij daar visitekosten voor in rekening brengen.

Uw naam:
Adres:
Postcode & plaats:
Land:
 
UBN:
Uw UBN hebben we nodig voor deelname aan dit onderzoek
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Naam bedrijfsdierenarts:
Vaccineert u op dit moment tegen PRRS?
Om deel te nemen aan het onderzoek, dient u akkoord te gaan met de voorwaarden
Om deel te nemen aan het onderzoek, dient u hier toestemming voor te geven
 

Voorwaarden deelname Zoetis PRRS Prevalentieproject

Onderzoek PRRS-besmetting bij gespeende biggen

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

Ik geef hierbij toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens (hierna "Toestemming" genoemd), overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de volgende specifieke voorwaarden.
Mijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de volgende ZOETIS-entiteit:

Zoetis BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) een onderneming naar het recht van Nederland, met hoofdkantoren te 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederland, Rivium Westlaan 74, met inschrijvingsnummer 2425895 (hierna "Zoetis" genaamd).

Mijn persoonsgegevens zullen door Zoetis enkel worden verwerkt met het oog op:
(i) het versturen van informatie over diergezondheidszorg en diergeneeskunde;
(ii) het versturen van nieuwsbrieven, marketingmateriaal en informatie over de producten, diensten en activiteiten van Zoetis;
(iii) het onderhouden van een databank door Zoetis.

Deze Toestemming is van toepassing op de volgende persoonsgegevens:

Deze Toestemming is van toepassing op de volgende handelingen met betrekking tot mijn persoonsgegevens:

Ik ben naar behoren geïnformeerd dat Zoetis, bij het verwerken van mijn persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid ervan zal verzekeren en deze zal beschermen tegen een ongeoorloofde inzage van mijn persoonsgegevens.

Verwerking van mijn persoonsgegevens is mogelijk binnen een periode van maximaal 10 jaar nadat deze Toestemming werd gegeven, tenzij bij wet een langere periode vereist is.

Ik verklaar en erken dat ik deze Toestemming uit vrije wil verstrek, na naar behoren te zijn geïnformeerd en wetende dat dit niet verplicht is. Wanneer ik geen Toestemming geef, houdt dit echter in dat ik de bovengenoemde informatie niet van Zoetis ontvang.

Ik ben naar behoren geïnformeerd dat ik recht heb tot inzage, rectificatie of wissing van mijn persoonsgegevens, dat ik de verwerking van mij betreffende persoonsgegevens mag beperken, dat ik het recht heb bezwaar tegen die verwerking te maken en dat ik recht heb op overdraagbaarheid van gegevens. Hiertoe moet ik contact opnemen met Zoetis op het volgende e-mailadres: privacy@zoetis.com onder toezending van een kopie van mijn identiteitskaart of paspoort.

Ook ben ik geïnformeerd dat ik het recht heb om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactpersonen

Heeft u aanvullende vragen of wilt u even overleggen over het PRRS-prevalentieonderzoek? De Zoetis varkensdierenartsen helpen u graag verder.

Anke Verhaegen

Anke Verhaegen (NL)
anke.verhaegen@zoetis.com
+31 653 116 477

An Vanderzeypen

An Vanderzeypen (B)
an.vanderzeypen@zoetis.com
+32 496 577 298